МЕНИДЖМЪНТ

Благодарение на своите партньори, ние предлагаме на нашите клиенти една комплексна услуга, която покрива всички етапи от инвестиционното проектиране до крайното изпълнение. Нашият екип предлага регулярен авторски надзор – контрол върху изпълнението на СМР и тяхното съответствие с изготвените проекти. Предлагаме и архитектурно заснемане, в случаите на реконструкция, допълващо застрояване (пристрояване и надстрояване) и промяна на предназначението на съществуващи обекти.

Пишете ни

Не сме онлайн точно сега. Но Вие можете да ни изпратите имейл и ние ще се свържем с вас, при първа възможност.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search